GO-TRAKT Praca

Praca


Aktualnie potrzebujemy pracowników na stanowisko :
 

       Kierownik robót / inżynier robót - Oddział budowlany

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe – Budownictwo –  mile widziane uprawnienia do kierowania robotami
  w specjalności drogowej
  lub/i konstrukcyjno-budowlanej
 • dyspozycyjność i mobilność ( prawo jazdy kat. B )
 • sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność precyzownia zadań,
 • umiejętność strategicznego myślenia

Zakres obowiązków :

 • pełnienie funkcji Kierownika robót/budowy w zakresie robót drogowych w ramach realizowanych
  projektów budowlanych
  (głownie roboty ziemne kubaturowe i drogowe),
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych
  robót drogowych w oparciu o wymagania kontraktu,dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumnetacji technicznej,
  raportowanie postępów prac,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • kontrola budżetu
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z zamawiających,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • dokonywanie rozliczeń - przerobów
 • rozliczanie pracy poidległych pracowników i podwykonawców,
 • przyjmowanie, kontrola oraz rozliczanie materiałówna budowie,
 • ewidencja godzin pracy pracowników i sprzętu
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ na budowie

Gwarantujemy :

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju w stale rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjne wynagrodznie


           [ T ]  42 649-12-23
           [ K ]  507-142-114
           [ E ] 
lodz@gotrakt.pl

 

Osoby zainteresowane pacą w firmie GO-TRAKT mogą przesyłać do nas swoje aplikacje przez internet.

Wszystkie aplikacje są dokładnie analizowane, następnie wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną.

 

W przesłanych dokumentach należy umieścić oświadczenie treści :

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pacy dla porzeb procesu rekrutacji
 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U.z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z póź. zm ".