GO-TRAKT UE

UE


 

Firma GO-TRAKT realizauje projekt :

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla "GO-TRAKT" Elżbieta Turczak, 

 

w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego

 

Cel projektu : Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemi COVID-19.

 

Okres realizacji projektu : od 01 lipca 2020r. do 30 września 2020r.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich UE : 369 220,20 PLN