GO-TRAKT Refere.

Refere.

  Poniżej znajdują się nasze wybrane realizacje :
 

1.

EXBUD – Kielce
- Budowa centrum handlowego
   Makro Cash & Carry w Łodzi

- Kompleksowe roboty ziemne
- Dostawa i pompowanie betonów towarowych

2.

GILLETTE POLAND – Łódź
- Rozbudowa hali produkcyjno - 
   magazynowej w Łodzi.

- Wykonanie robót rozbiórkowych

3.

P.I.P. DROMARK
- Budowa centrum handlowego
  CARREFOUR w Łodzi
- Rozbudowa drukarni RENTSCH Polska


- Kompleksowe roboty ziemne
- Dostawa i pompowanie betonów towarowych

4.

P.B.E.i P. PEBEX S.A.
- Budowa rozlewni gazu SHELL Polska
- Budowa Osiedla Janów
- Budowa hotelu Genesis – etap I
- Budowa budynku mieszkalnego
  „Królewska”
- Budowa bazy garażowo - technicznej
   TVP Łódź
- Remont budynku Politechniki Łódzkiej
- Budowa Filharmonii Łódzkiej
- Budowa budynku mieszkalnego przy
  ul. Okoniowej w Łodzi
- Budowa budynku mieszkalnego przy
  ul. Jaracza w Łodzi
- Budowa budynku OPUS – Film przy
  ul. Łąkowej w Łodzi

- Kompleksowe roboty ziemne
- Dostawa i pompowanie betonów towarowych oraz specjalnych
  ( beton architektoniczny )

5.

P.I.B. HYDROBUDOWA 9 – Poznań
- Budowa oczyszczalni ścieków przy
   zakładach Boruta w Zgierzu

- Wykonanie robót ziemnych

6.

F.B. BUSZREM
- Budowa budynku PZU przy
  ul. Wólczańskiej w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

7.

P.I.P. INKOM
- Budowa rynku rolno – spożywczego
  w Ksawerowie
- Budowa „Pałac Młodzieży”


- Wykonanie robót ziemnych

8.

Ł.P.B. POŁUDNIE
- Budowa Z.P.C. Optima w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

9.

P.W. INSTEX
- Budowa Osiedla Ruda Beczkowa
   w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

10.

BUDMATPOL
- Budowa Hotelu Genesis – I etap

- Wykonanie robót ziemnych

11.

P.U.H.P. KONEKT
- Modernizacja stadionu piłkarskiego klubu
  RTS Widzew Łódź

- Wykonanie robót ziemnych
- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

12

FIRMA A.MAJEWSKI – Wrocław
- Budowa stacji benzynowej SHEL

- Wykonanie robót ziemnych

13.

FIRMA A.MAJEWSKI – Wrocław
- Budowa stacji benzynowej ARAL

- Wykonanie robót ziemnych

14.

P.B.U. ABIMEX – Kraków
- Rozbudowa jednostki wojskowej
  w Leźnicy Wielkiej

- Wykonanie robót ziemnych

15.

P.P.W. FADOM - Piotrków Tryb.
- Budowa osiedla Janów

- Wykonanie robót ziemnych

16.

P.P.U.H.T. KEFLOR
- Kompleks handlowy  
  Tatrzańska - Przybyszewskiego

- Wykonanie robót ziemnych

17.

ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
- Budowa fabryki BOSCH w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

18.

BUDIMEX S.A. – Poznań
- Budowa centrum handlowego
  E.LECRERC w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

19.

BUDIMEX S.A. – Poznań
- Budowa centrum handlowego
  SELGROS w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

20.

M.P.R.D. S.A.
- Budowa centrum handlowego
   E.LECLERC w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

21.

M.P.R.D. S.A.
- Budowa centrum handlowego
   SELGROS  w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

22.

POZ-BUILDING – Poznań
- Budowa stacji obsługi VOLVO TRUCKS
   NIJHOF WASSINK w Rzgowie

- Wykonanie robót ziemnych

23.

POZ-BUILDING – Poznań
- Rozbudowa stacji obsługi VOLVO
  w Kutnie

- Wykonanie robót ziemnych

24.

NIJHOF  WASSINK Sp.zo.o.
- Budowa stacji obsługi VOLVO TRUCKS
   w Rzgowie

- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie robót drogowych
- Wykonanie sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych

25.

NIJHOF  WASSINK Sp.zo.o.
- Budowa stacji obsługi VOLVO TRUCKS
  w Kutnie

- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie robót drogowych
- Wykonanie sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych

26.

Ł.C.H. Zjazdowa S.A.
- Rozbudowa Ł.C.H. przy ul. Zjazdowej

- Wykonanie robót rozbiórkowych
- Wykonanie robót ziemnych i drogowych
- Dostawa mieszanek betonowych – betony drogowe

27.

MITEX S.A. – oddział Kielce
- Budowa magazynu SOLAR w Łodzi

- Kompleksowe roboty ziemne
- Wykonanie podbudowy
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowych

28.

DROGBET WIECZOREK Sp.J.
- Budowa hali GOLBECK w Łodzi przy
  ul. Granicznej

- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji piaskowo - cementowych

29.

DROGBET WIECZOREK Sp.J.
- Budowa hali PANNATONNI w Łodzi przy
  ul. Zakładowej

- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji piaskowo - cementowych

30.

DROGBET WIECZOREK Sp.J.
- Budowa centrum logistycznego
   k./ Strykowa

- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji piaskowo - cementowych

31.

P.P.H.U. REX-BUD
- Rozbudowa fabryki BOSCH w Łodzi
  przy ul. Wedmanowej

- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie betonu posadzkowego

32.

P.P.H.U. REX-BUD
- Budowa hali magazynowej „TUBĄDZIN”
  w Cedrowicach k/Ozorkowa

- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie betonu posadzkowego

33.

P.P.H.U. REX-BUD
- Budowa zakładu „KOLASTYNA” w Łodzi

- Dostawa stabilizacji  piaskowo - cementowych

34.

P.P.U.H. MATEX Sp.zo.o.
- Budowa zespołu handlowo-usługowego
  ARAL oraz restauracji MC Donald’s

- Wykonanie robót ziemnych
- Dostawa piasku
- Dostawa mieszanek betonowych

35.

P.R.M. MOSTY – ŁÓDŹ S.A.
- Budowa Filharmonii Łódzkiej przy
  ul. Narutowicza w Łodzi

- Wykonanie usług w zakresie dostawy piasku
- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych

36.

P.R.M. MOSTY – ŁÓDŹ S.A.
- Przebudowa wiaduktu przy
  ul.Strykowskiej w Łodzi

- Wykonanie usług w zakresie dostawy piasku
- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych

37.

P.R.D. „KRAL-BIS”
- Modernizacja  wiaduktu drogowego przy
  stacji Łódź – Żabieniec

- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych
- Dostawa piasku
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowych

38.

P.R.D. „KRAL-BIS”
- Modernizacja  ul. Rzgowskiej oraz
  ul. Chóralnej w Łodzi

- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych
- Dostawa piasku
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowych

39.

P.R.D. „KRAL-BIS”
- Modernizacja ul. Narutowicza w Łodzi

- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych
- Dostawa piasku
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowych

40.

P.R.D. „KRAL-BIS”
- Przebudowa skrzyżowania
  ul. Strykowska – ul .Inflancka

- Usługi w zakresie transportu oraz wynajmu sprzętu do robót ziemnych
- Dostawa piasku
- Dostawa stabilizacji piaskowo - cementowych

41.

SOLETANCHE POLSKA
- Budowa centrum handlowego
   Galeria Łódzka

- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie betonu kontraktorowego ( wiertnica )

42.

MONTEX HOLDING S.A.
- Budowa centrum handlowego 
   Galeria Łódzka

- Wykonanie robót ziemnych
- Dostawa piasku wraz z zagęszczeniem
- Wykonanie podtorza dla dźwigu
- Dostawa i ułożenie betonu

43.

RADIMEX Sp.zo.o.
- Budowa centrum handlowego
  Galeria Łódzka

- Dostawa piasku wraz z zagęszczeniem

44.

BUDIMEX – UNIBUD S.A.
- Budowa międzyszkolnej pływalni
  krytej w Brzezinach

- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

45.

MT POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa sklepu CASTORAMA w
  Łodzi przy ul. Wydawniczej

- Dostawa piasku do zagęszczenia terenu

46.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa C.H. M1 w Łodzi

- Wykonanie robót ziemnych

47.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej
  ROSSMANN w Łodzi

- Wykonanie starej nawierzchni nawierzchni betonowej
- Wykonanie robót ziemnych (  plantowanie i zagęszczanie podłoża )
- Wykonanie stabilizacji oraz podbudowy pod posadzkę
- Dostawa betonu towarowego
- Ułożenie kostki betonowej

48.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej LEXAR
  w Kostowcu k./Nadarzyna

- Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
- Wykonanie nasypu pod posadzkę
- Dostawa oraz rozłożenie stabilizacji piaskowo – cementowej
- Wykonanie kompleksowych robót drogowych

49.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa centrum handlowego
  Galeria Łódzka

- Wykonanie wykopów pod rampy oraz zbiorniki
- Wykonanie odwozu ziemi
- Wykonanie dostaw piasku oraz zasypek ścian z zagęszczeniem
- Ułożenie geowłókniny oraz wykonanie podbudowy z tłucznia
- Wykonanie warstwy nośnej stabilizowanej cementem
- Wykonanie betonowej płyty jezdnej z betonu „B35” wraz z wykonaniem dylatacji, połączeń
   dublowanych oraz struktury ryflowanej
- Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową
- Dostawa i montaż krawężników oraz kostki betonowej i granitowej 

50.

STRABAG Sp.zo.o.
- Rozbudowa centrum  handlowego  
  Galeria Łódzka

- Kompleksowe roboty ziemne oraz sprzętowe
- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie mieszanek betonowych

51.

STRABAG Sp.zo.o.
- Przebudowa ul. Warszawskie
   Przedmieście

- Dostawa mieszanek betonowych

52.

STRABAG Sp.zo.o.
- Przebudowa DK 2

- Dostawa mieszanek betonowych

53.

POLROS S.A.
- Budowa hali w Rzgowie

- Wykonanie robót związanych z humusowaniem  terenu
- Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
- Wykonanie podbudowy pod posadzkę
- Wykopanie płyty posadzkowej
- Wykonanie podbudowy pod parkingi oraz place manewrowe
- Ułożenie kostki brukowej
- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie mieszanek betonowych

54.

K.W.P. „KON-BET” Sp.zo.o.
- Modernizacja autostrady A2

- Wykonanie usługi związanej z transportem oraz pompowanie betonów mostowych

55.

HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp.zo.o.
-
Budowa drogi S8 na odcinku
   Wolbórz – Polichno

- Wykonanie usług związanych z transportem mieszanki betonowej

56.

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
- Budowa centrum handlowego
  Złote Tarasy w Warszawie

- Wykonanie usług związanych z wywozem ziemi na wysypisko

57.

S.P.R.D.i Z „DYNAMIC-ROAD” Ltd.
- Budowa UniLever w Rokoszycach
   k./ Piotrkowa Trybunalskiego

- Wynajem sprzętu do robót ziemnych ( koparki, spycharki )

58.

LEMCON POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa centralnego magazynu
  ONNINEN w Teolinie k./Łodzi

- Wykonanie dróg oraz placów manewrowych z betonu drogowego  
  „B35”

59.

PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIDRO” S.A
- Modernizacja al. Włókniarzy w Łodzi

- Wykonanie rozbiórki podbudowy oraz nawierzchni starej drogi

60.

PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIDRO” S.A
- Modernizacja ul. Złotno w Łodzi

- Wykonanie rozbiórki podbudowy oraz nawierzchni starej drogi
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowej

61.

P.R.D. „KRAL-BIS” Sp.zo.o.
- Remont ul. Strykowskiej w Łodzi

- Wykonanie rozbiórki podbudowy oraz nawierzchni starej drogi

62.

BUDIMEX – DROMEX S.A.
- Budowa centrum handlowo-
  rozrywkowego MANUFAKTURA w Łodzi

- Wykonanie robót polegających na skruszeniu gruzu ceglanego oraz
  betonowego
- Wywóz i utylizacja gruzu

63.

BUDIMEX – DROMEX S.A.
- Budowa hali produkcyjnej VF Polska
  w Łodzi przy ul. Technicznej

- Wykonanie robót związanych z humusowaniem oraz jego przemieszczeniem
- Wykonanie platformy pod halę wraz z jej zagęszczeniem
- Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
- Wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem

64.

PEBEX Budownictwo Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej PGF S.A.
  w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej

- Wykonanie kompleksowych robót rozbiórkowych istniejących
   budynków
- Wykonanie kompleksowych robót ziemnych ( wykopy, wymiana gruntu,
   zasypki,zagęszczenia )
- Wykonanie podbudowy pod posadzki
- Kompleksowa dostawa i pompowanie betonu towarowego oraz
   posadzkowego – ok.5 000 m3

65.

P.B.H. AFRA Sp.J.
- Budowa hali montażowo-magazynowej 
  w Janowicach k./Piątku

- Wykonanie kompleksowych robót ziemnych
- Wykonanie kompleksowych robót drogowych
- Kompleksowa dostawa oraz pompowanie betonów towarowych oraz
  posadzkowych

66.

Ł.C.M.B. „BUDO-HURT” S.A.

- Dostawa betonu towarowego
- Dostawa stabilizacji piaskowo – cementowych

67.

MITMAR SP.J.  ( GW )
- Budowa zakładu produkcji i
  przechowalnictwa mięsa w Głownie

- Pełen zakres związanych z GW

68.

HERMANN KIRCHNER Polska Sp.zo.o.
- Budowa autostrady A2 Emilia-Stryków

- Wynajem sprzętu budowlanego ( wywrotki )

69.

SKANSKA S.A.
- Budowa Europejskiego Centrum Usług
   PHILIPS w Łodzi

- Wykonanie kompleksowych robót ziemnych
- Wykonanie kompleksowych robót drogowych
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

70.

SKANSKA S.A.
- Budowa hali magazynowej LIDL
  pod Strykowem

- Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją urobku
- Wykonanie zasypek oraz zagęszczeń z dostarczonego piasku
- Dostawa i ułożenie stabilizacji piaskowo - cementowej

71.

SKANSKA S.A.
- Budowa hali magazynowej LIDL
  pod Strykowem

- Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją urobku
- Wykonanie zasypek oraz zagęszczeń z dostarczonego piasku
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

72.

SKANSKA S.A.
- Budowa zakładu produkcyjnego
  WIRTHWEIN Polska Sp.zo.o. w Łodzi
  przy ul.Lodowej

- Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją urobku
- Wykonanie zasypek oraz zagęszczeń z dostarczonego piasku
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
- Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową
- Ułożenie kostki betonowej

73.

SKANSKA S.A.
- Budowa hali produkcyjnej BOSCH w
   Łodzi przy ul. Wedmanowej

- Wykonanie wykopów oraz wywóz i utylizacja urobku
- Wykonanie zasypek oraz zagęszczenie dostarczonego piasku
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
  towarowych jak i specjalnych
- Wykonanie podbudowy pod place drogi oraz place manewrowe
- Ułożenie kostki betonowej na całej powierzchni
- Wykonanie nawierzchni betonowej

74,

ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne
Polska Sp.zo.o.

- Roboty w istniejącej hali magazynowej w
  Łodzi przy ul. Św. Teresy

- Wykonanie robót rozbiórkowych
- Roboty ziemne
- Roboty drogowe
- Makroniwelacja terenu
- Wykonanie sieci zewnętrznych
- Wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych
- Wykonanie posadzek
- Dostawa mieszanek betonowych

75.

ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne
Polska Sp.zo.o.

- Budowa magazynu wysokiego
  składowania Etap IA i Etap II

- Pełen zakres prac ( w strukturze bez GW )

76.

SHIMIZU CORPORATION S.A.
- Budowa zakładu produkcji folii
  zadrukowanej Fujii Seal w Kutnie

- Wykonanie niwelacji terenu
- Zdjęcie i hałdowanie humusu
- Wykonanie niwelacji pod drogi
- Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego – 11 000 m2
- Wymiana przemrożonego gruntu – 13 000 m2
- Wykonanie podbudowy ze stabilizacji piaskowo-cementowej pod
   posadzkę – 13 000 m2
- Wykonanie dróg technologicznych na terenie budowy

77.

SOSNOVEC M.Wężyk  ( GW )
- Budowa stacji benzynowej i LPG wraz z
  salą bankietową Sosnowiec k./ Strykowa

- Generalne wykonawstwo robót ziemnych, drogowych oraz
  ogólnobudowlanych

78.

BUDIMEX – DROMEX S.A.
- Budowa Sądu Rejonowego i Prokuratury 
  Rejonowej w Łowiczu

- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
  – ok. 1 700 m3

79.

BUDIMEX – DROMEX S.A.
- Budowa zespół trzech budynków
  mieszkalnych (os. Kaczeńcowa) przy
  ul. Grabieniec w Łodzi BRE.locum

- Humusowanie terenu wraz z wywozem i utylizacją – 1 900 m2
- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego – 6 500 m3
- Wykonanie nasypu oraz zasypek – 7 000 m3
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 gr.15cm pod płyty
   fundamentowe – 2 500 m2

80.

BUDIMEX – DROMEX S.A.
- Budowa osiedla mieszkaniowego
  BRE.locum  Sp.zo.o. przy ul. Zakładowej
  w Łodzi

- Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych oraz innych robót
   ziemnych – 10 000 m3
- Wykonanie tymczasowych dróg komunikacyjnych – technologicznych
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
   – ok. 7 000 m3

81.

SGI Baltis Sp.zo.o.
- Budowa osiedla Barciński Park przy
  ul. Tylnej w Łodzi

- Kompleksowe wykonanie rozbiórek istniejących budynków
- Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych
- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych.

82.

REX – BUD Sp.zo.o.
- Budowa fabryki – Megalit Polska

- Dostawa piasku nadkładowego – 6 000 m3
- Kompleksowa dostawa betonu na wykonanie nawierzchni betonowej

83.

KRAL Sp.zo.o.
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego
  ul. Wojska Polskiego-ul. Brzezińska DK 72

- Dostawa betonu towarowego
- Dostawa stabilizacji piaskowo - cementowej

84.

FERMA NIOSEK „ OVOVITA”
- Rozbudowa hali produkcyjnej ferma
  niosek w Prawdzie k/ Rzgowa

- Roboty drogowe i ogólnobudowlane na terenie magazynu chłodniczego
- Kompleksowa dostawa betonu na wykonanie nawierzchni betonowej

85.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej GOLDBECK
  w Łodzi przy ul. Granicznej

- Kompleksowa dostawa i pompowanie betonu posadzkowego
  – ok. 5 000 m3

86.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej PANNATONI
  w Łodzi przy ul. Zakładowej

- Kompleksowa dostawa i pompowanie betonu posadzkowego
  – ok. 9 500 m3

87.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa hali magazynowej
  AZYMUT Stryków II

- Kompleksowa dostawa i pompowanie betonu posadzkowego
  – 1 500 m3

88.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa centrum logistycznego TULIPAN
  PARK w Strykowie

- Kompleksowa dostawa betonu posadzkowego – 11 000 m3

89.

REMO-BUD ŁÓDŹ
-
Rozbudowa lotniska  im.Władysława
  Reymonta w Łodzi

- Dostawa i pompowanie betonu na płytę postojową
- Dostawa mieszanek piaskowo – cementowych
- Wynajem sprzętu budowlanego ( walce , koparki, spycharki )
- Dostawa piasku

90.

SKANSKA S.A.
- Remont al. Włókniarzy w Łodzi

- Dostawa mieszanek piaskowo - cementowych
- Dostawa piasku

91.

SKANSKA S.A.
- Budowa centrum biurowo-badawczego
  fabryki suszarek BOSCH w Łodzi przy
  ul. Wedmanowej

- Kompleksowa dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
- Dostawa płyt stropowych „ płyty żerańskie”

92.

SKANSKA S.A.
- Budowa zakładu produkcyjno
  magazynowego – HUTCHINSON Poland
   Sp.zo.o. w Łodzi przy ul. Lodowej.

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

93.

KRAL Sp.zo.o.
- Przebudowa ul. Wedmanowej w Łodzi

- Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją
- Dostawa mieszanek betonowych
- Dostawa mieszanek piaskowo – cementowych
- Dostawa piasku

94.

BETONOX S.A.
- Budowa zakładu produkcyjno-
   magazynowego - HUTCHINSON Poland
   Sp.zo.o. w Łodzi przy ul. Lodowej.

- Dostawa i pompowanie betonu posadzkowego  - 2 800 m3

95.

BETONOX  S.A.
- Budowa centrum biurowo-badawczego
  fabryki suszarek BOSCH w Łodzi przy
  ul. Wedmanowej

- Dostawa i pompowanie betonu posadzkowego

96.

Z.R.B. Marian Brzeziński
- Budowa Aqua Parku „Fala” w Łodzi
  przy al. Unii

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych – ok. 10 000 m3

97.

WARBUD S.A.
- Budowa Europejskiego Zakładu
  Produkcyjnego DELL nr 4 w Łodzi

- Odhumusowywanie i niwelacja terenu – łącznie 124 000 m3 
  w tym z odwozem 97 200 m3

- Wykopy – 132 000 m3
- Nasypy z zagęszczeniem ( materiał z wykopu ) – 90 000 m3
- Nasypy z zagęszczeniem ( materiał z dowozu ) – 120 000 m3
- Rozścielenie humusu – 27 000 m3
- Wykonanie podbudowy ze stabilizacji pod posadzki gr.40cm
  – 15 000 m3
- Wykonanie podbudowy ze stabilizacji pod drogami i placami
   manewrowymi – 16 500 m3
- Wykonanie podbudowy z betonu popiołowego – ok. 19 600 m3
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 47 500 m2
- Wykonanie nawierzchni drogowej z betonu klasy C 35/40 gr.22cm
  – 45 000 m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – ok. 1000 m2
- Wykonanie chodników oraz ciągów pieszych – 9 500 m2

98.

ATAL S.A.
- Budowa osiedla mieszkaniowego  
  „Pienista” w Łodzi

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych – ok. 10 000 m3

99.

KELLER Polska Sp.zo.o.
- Budowa budynków biurowych University
  Biznes Park w Łodzi GTC przy
  ul. Wólczańskiej

- Dostawa i pompowanie betonów specjalnych ( beton kontraktorowy –  
   palownica)

100.

DROKAN S.A.
- Budowa hali magazynowej „SEGRO”
  w Łodzi przy ul. Rokicińskiej

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

101.

P.B. ARTOM Sp.zo.o.
- Budowa budynków komunalnych
  Oś.Olechów-Południe

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

102.

HOCHTIEF Polska
- Budowa Huty Szkła EUROGLAS w
  Ujeździe k./Tomaszowa Maz.

- Dostawa mieszanki piaskowo – cementowej – ok. 16 000 m3

103.

CZ.P.B.P. Przemysłówka
- Budowa fabryki Procter & Gamble
  k./Aleksandrowa Łódzkiego

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych – ok. 2 000 m3

104.

DUROBEX Posadzki Przemysłowe
- Budowa hali UMA w Kutnie

- Dostawa i pompowanie betonu posadzkowego  – 1 300 m3

105.

MARCAN
- Budowa hali magazynowej SIRMAX
   Polska w Kutnie

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
- Dostawa mieszanek cementowo - piaskowych

106.

BUDOPOL S.A.
- Budowa hali UMA w Kutnie

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

107.

P.B.I. MAVEX
- Budowa dróg dojazdowych
 (Łódzka Strefa Ekonomiczna w Kutnie)

- Dostawa stabilizacji piaskowo - cementowych

108.

P.B.I. MAVEX
- Remont bioxy bloków oraz budowa
   budynku biurowego na G.O.Ś w Kutnie

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

109.

EZBUD - INTERSTER Sp.zo.o.
- Budowa osiedla "BROWARNA" 
  w Tomaszowie Maz.

- Dostawa płyt dachowych DK i DKZ
- Dostawa płyt stropowych „ płyty żerańskie”

110.

POLONIT Sp.zo.o.
- Budowa hali produkcyjnej w Sosnowcu
  k./Strykowa

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

111.

N.T.B.S. Sp.zo.o.
- Budowa bloków na terenie miasta Kutna

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

112.

SFAMASZ
- Budowa hali magazynowej firmy
  SCHOMBURG w Kutnie

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych

113.

WIDZEWSKIET.B.S.
- Budowa mieszkań komunalnych na
  terenie miasta Łodzi

- Dostawa płyt dachowych DK i DKZ
- Dostawa płyt stropowych „ płyty żerańskie”
- Dostawa drobnowymiarowych elementów betonowych
  ( bloczki betonowe, pustaki keramzytowe )

114.

ZGIERSKIE T.B.S.
- Budowa mieszkań komunalnych na
   terenie miasta Zgierza

- Dostawa i pompowanie mieszanek betonowych
- Dostawa płyt dachowych DK i DKZ
- Dostawa płyt stropowych „płyty żerańskie”
- Dostawa drobnowymiarowych elementów betonowych
  ( bloczki betonowe , pustaki keramzytowe )

115.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa University Business Center
   Łódź ul.Wólczańska - GTC

 

- Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych, liniowych oraz
   podstropowych – 85 000 m3
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem
   betonu – 40 000 m3

116.

SKANSKA S.A.
- Przebudowa pl. Dąbrowskiego wraz z
   budową fontanny w Łodzi

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni placu
- Kompleksowe roboty ziemne
- Wykonanie podbudów pod nawierzchnię placu
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem

117.

POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.
- Budowa obwodnicy Gostynina w
  ciągu DK 60.

- Kompleksowa dostawa betonów specjalnych – mostowych na grysach
   bazaltowych oraz cemencie specjalnym HSR/NA wraz z
   przepompowaniem.

118.

EastWave Building Company
- Budowa drukarni „ Print Pack” w Kutnie

- Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych wraz z korytowaniem i
   zagęszczeniem podłoża
- Wykonanie nasypów
- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

119.

SGI Baltis
- Budowa budynku wielorodzinnego przy
  ul. Świtezianki w Łodzi

- Wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu
- Wykonanie podbudowy pod płyty fundamentowe
- Wykonanie zasypek
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem

120.

Budimex-Dromex S.A.
- Budowa „Sterlinga Business Center”


- Roboty rozbiórkowe istniejących budynków i nawierzchni
- Wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem -

121.

SGI Baltis S.A.
- Budowa „Nad Sokołówką I” w Łodzi

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
  utylizacją – 18 000 m3
- Wykonanie podbudowy pod płyty fundamentowe – 7 300 m2

122.

SGI Baltis S.A.
- Budowa „ Osiedle Majowe” w Łodzi

- Roboty przygotowawcze ( wycinka drzew , skucie posadzek )
- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 6 000 m3
- Wykonanie podbudowy pod płyty fundamentowe – 4 500 m3

123.

EastWave Building Company
- Budowa „Serioplast Poland” w Kutnie

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placów, dróg
   wewnętrznych, chodników i parangów
- Nawierzchnie z kostki brukowej typu Behaton – 13 000 m2
- Krawężniki drogowe – 1 000 mb
- Obrzeża betonowe – 340 mb
- Wykonanie podbudowy pod posadzkę przemysłową hali

124.

Hydrobudowa Polska S.A.
- Budowa gospodarki biomasowej EC4

- Makroniwelacja terenu – 15 500 m2
- Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego – 11 700 m3
- Rozbiórki istniejących dróg asfaltowych – 3 500 m2
- Wykonanie podbudowy pod place składowe biomasy – 15 500 m2
- Ułożenie krawężników drogowych – 1 450 mb
- Ułożenie obrzeży betonowych – 675 mb
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 6 500 m2
- Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych (produkcja, dostawa,
   ułożenie) – 1 200 m2
- Wykonanie zbrojonej nawierzchni z betonu drogowego C 35/45 W8 150
  – 4 500m2
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
  – 3 500 m2

125.

WIZET TRANSPORT Sp.zo.o.
- Budowa placu transportowego Łęczyca

- Makroniwelacja terenu – 14 000 m2
- Wykonanie kanalizacji wraz z przepompownią wody deszczowej
- Wykonanie hali wysokiego składowania kubatura – 80 000 m3
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu – 14 000 m2
- Dostawa oraz ułożenie kostki betonowej typu behaton – 14 000 m2
- Ułożenie krawężników betonowych – 550 mb

126.

Ł.R.H. Zjazdowa S.A. ( GW )
- Budowa hali targowej 7 i 8 oraz
  zadaszenia rynku Z-2

- Struktura Generlanmego Wykonawcy
- Wykonanie makroniwelacji terenu
- Zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane i odtworzeniowe
- Montaż konstrukcji stalowej wraz z pokryciem dachowym
- Odtworzenie nawierzchni wokół zadaszenia

127.

SKANSKA S.A.
- Budowa Green Horizon Łódź

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 120 000 m3
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod płytę fundamentową
- Wykonanie posadzek w pomieszczeniach biurowych oraz garażowych
   wraz z wjazdami - 5 000 m2
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem na cały obiekt
  – 35 000 m3
- Wykonanie robót nawierzchniowych wraz z przebudową
  ul. Pomorskiej – 4 500 m2

128.

BUDIMEX S.A
-
Budowa Centrum Promocji Mody i  
  Centrum Nauki i Sztuki  Akademni Sztuk
  Pięknych w Łodzi

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 80 000 m3
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem na cały obiekt
   – 10 000 m3
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowych
- Ułożenie kostki betonowej oraz płyt granitowych – 11 000 m2

129.

BUDIMEX S.A.
- DOUBLETREE by Hilton (TOYA) - Budowa
  budynku hotelowo - biurowego przy
  ul.Łąkowej w Łodzi

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
  utylizacją – 50 000 m3
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem na cały obiekt
  – 13 000 m3
- Roboty drogowe ( podbudowy, ułożenie kostki betonowej oraz płyt   
  granitowych ) – 4 500 m2

130.

BUDIMEX S.A.
- Budowa BioNanoPark w Łodzi

- Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
- Wykonanie makroniwelacji terenu oraz wykonanie wykopu – 20 000 m3
- Wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej oraz płyt
   granitowych – 5 000,00 m2

131.

STRABAG Sp.zo.o.
- Fabryka Inżynierów Politechniki Łódzkiej

- Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją
- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 15 000 m3
- Wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej – 4 000,00 m2

132.

STRABAG Sp.zo.o.
- Przebudowa ul. Zjazdowej na odcinku
  ul.Brzezińska do ul. Budy etap I i II

- Kompleksowe wykonanie robót drogowych, wykonanie podbudów
  oraz robót brukarskich ( nawierzchnia z kostki betonowej oraz
  płyt chodnikowych ) – 10 000 m2

133.

STRABAG Sp.zo.o.
- Budowa stacji przeładunkowej biomasy
   dla EC4 w Smardzewicach – Jeleń

- Makroniwelacja terenu
- Wykonanie podbudów
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 2 000 m2
- Wykonanie nawierzchni z betonu drogowego – 13 000 m2

134.

ISKO Sp.zo.o.
- Budowa budynku usł.- mieszkalnego

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 5 000 m3
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem na cały obiekt
   – 8 000 m3

135.

EIFFAGE Budownictwo – Mitex
- Budowa osiedla Jarzębinowe Łódź

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 6 000 m3
- Kompleksowa dostawa betonu wraz z pompowaniem na cały obiekt
  – 10 000 m3

136.

EIFFAGE Budownictwo – Mitex
- Budowa Super Drób Łódź

- Wykonanie wykopów specjalistycznych – 1 000 m3
- Wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem – 800 m3
- Wykonanie podbudowy pod posadzki betonowe – 3 000 m2
- Wykonanie posadzek specjalistycznych w pomieszczeniach mrożni
  – 3 000 m2

137.

BOGL a KRYSL k.s. i BOGL a KRYSL
POLSKA Sp. z o.o.

- Budowa Autostrady A1 odcinek
   Młogoszyn - Sójki

- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem 
  – 35 000 m3  stabilizacje, chude betony, betony mostowe )
- Dostawa płyt drogowych – 5000 szt.
- Dostawa gruzu betonowego – 5000 ton

138.

P.R.B. BUDOMAL S.C.
- Budowa osiedla Liściasta Park

- Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z wywozem i
   utylizacją – 30 000 m3
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod płyty fundamentowe
- Wykonanie zasypek

139.

FABET– Konstrukcje Sp.zo.o.
- Budowa osiedla Liściasta Park

- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych wraz z pompowaniem  – 5 000 m3

140.

MOSTY ŁÓDŹ
- Budowa Autostrada A1 na odcinku
  Stryków – Piątek

- Dostawa oraz pompowanie betonu kontraktorowego na pale
  wielkośrednicowe – 7 000 m3

141.

BUDIMEX S.A.
- Budowa apartamentowca PANORAMIKA
  Łódź ul. Bartoka

- Roboty ziemne
- Dostawa mieszanek betonowych

142.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa rozbudowa hali magazynowej
  RABEN w Strykowie oraz budowy na
  terenie miasta Łodzi

- Kompleksowa dostawa betonu na posadzkę bezspoinową – 11 000 m3


143.

DUROBEX Posadzki Przemysłowe
- Modernizacja Hali A&A w Łodzi przy
  ul. Wersalskiej

- Dostawa betonu posadzkowego – 1 800 m3

 

144.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Budowa hali produkcyjno-magazynowej
  BAFESTO w Strykowie

- Dostawa betonu posadzkowego na posadzkę bezspoinową – 600 m3

 

145.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Rozbudowa hali produkcyjnej
  Nowy Józefów

- Dostawa betonu posadzkowego na posadzkę bezspoinową - 500 m3

 

146.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE- POLSKA Sp.zo.o.
- Rozbudowa hali produkcyjnej 
  ul.Zakładowej w Łodzi.

- Dostawa betonu posadzkowego na posadzkę bezspoinową - 1300 m3

147.

BUDIMEX S.A.
-
Rozbudowa Centrum Produkcyjno -
   Logistycznego SANDOZ w Strykowie

- Kompleksowe roboty ziemne oraz drogowe
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych na całą inwestycję

148.

BUDIMEX S.A.
- Budowa siedziby firmy PRIMULATOR
  w Łodzi przy ul.Lodowej

- Kompleksowe roboty ziemne oraz drogowe
- Kompleksowa dostawa mieszanek betonowych na całą inwestycję
149.