GO-TRAKT Oferta Beton Betony mostowe

Betony mostowe

Beton mostowy

Beton mostowy produkowany zgodnie z Norma PN–88/B-06250, jest  wykorzysztywany w budownictwie mostowym spełniający najwyższe  parametry jakościowe.
Produkowany jest z najwyższej jakości surowców. ( kruszywa bazaltowe/ granitowe )

Zastosowanie:

  • Konstrukcje mostowe
  • Wiadukty

Cechy charakterystyczne:

  • Gęstość mieszanki: >2 200 kg/m3
  • Wodoszczelność: W8
  • Mrozoodporność: >f 100
  • Nasiąkliwość: <5%
  • Transport: gruszka
  • Beton pompowalny: tak